• en
 • Certificering volgens NEN-EN 1090-1, Executieklasse 4, deze norm beschrijft de eisen die gesteld zijn aan de manier waarop wordt vastgesteld of productkenmerken voldoen aan bepaalde voorwaarden/ prestatiekenmerken.

   

   

  Dit alles heeft te maken met de sinds 1 juli 2014 van kracht zijnde CE-markerings-verplichting voor bouwproducten zoals staalconstructies voor gebouwen, bruggen, bordessen, silo’s en dergelijke, die op de Europese markt worden geleverd.

  In de norm worden 4 zogeheten executieklassen (van EXC1 naar EXC4) benoemd. Deze hangen samen met de risico’s die er met bepaalde categorieën van constructies zijn en de gevolgen bij een eventueel bezwijken daarvan. Bijvoorbeeld: de combinatie van risico en gevolgen van eventueel bezwijken van een eenvoudige opslagloods zonder verdiepingen, waarin sporadisch mensen aanwezig zijn, verschilt aanzienlijk ten opzichte van zo’n combinatie bij een voetbalstadion waarbij duizenden mensen zich op de tribunes en onder de overkapping bevinden. De “strengheid” van de executieklassen loopt op van EXC1 naar EXC4.


  BEKIJK CERTIFICAAT