• en
 • Hittevast staal, ook wel aangeduid als warmvast staal of kruipvast staal, wordt gebruikt in apparatuur waarin het materiaal bij hogere temperatuur langdurig wordt belast.

  Dit kan het geval zijn in ketels, ovens, drukvaten en andere, onder andere in de petrochemische industrie gebruikte installaties. Het is een eigenschap van staal dat het onder langdurige belasting op hoge temperatuur (meer dan ongeveer 350 ˚C) langzaam, blijvend vervormt. Dit verschijnsel wordt ‘kruipen’ genoemd. Bovendien kan de oxidatiesnelheid bij hogere temperatuur in ontoelaatbare mate toenemen. Om aan beide verschijnselen het hoofd te kunnen bieden worden (met o.a. Chroom) gelegeerde, hittevaste staalsoorten gebruikt.

  Een voorbeeld van hittevast staal is P265GH.
  Deze staalsoort wordt gebruikt bij de fabricage van apparaten die een hoge thermische belasting moeten kunnen weerstaan, zoals ketels, drukvaten en warmtewisselaars.
  P staat voor Pressure,
  265 is de aanduiding voor de minimale vloei- of rekgrens in N/mm² (MPa) in het kleinste diktebereik.
  GH is de aanduiding die verwijst naar de eigenschappen van het materiaal bij hogere temperatuur.
  P265GH wordt bij Avezaat Staal op voorraad gehouden in diktes van 4 tot 150 mm. Alle gesneden producten kunnen worden geleverd met 3.1 en 3.2 Certificaat volgens NEN-EN 10204.


  TERUG NAAR VORIGE PAGINA