• en
  • Dit is, kort gezegd, de spanning (in N/mm² (MPa,)).waarbij het staal plastisch gaat vervormen, en dus na het wegnemen van de spanning niet meer volledig naar de oorspronkelijke vorm zal ‘terugveren’.

    Het plastisch vervormen wordt bij het onderzoek naar de mechanische eigenschappen het vloeien van staal genoemd.

    In de praktijk wordt veelal gewerkt met de dicht bij de vloeigrens liggende rekgrens. De vloeigrens en de rekgrens worden uitgedrukt in N/mm² (MPa). De vloeigrens van een bepaalde staalsoort kan worden gevonden door met een genormaliseerde trekproef de spanning en de rek in een diagram tegen elkaar af te zetten.


    TERUG NAAR VORIGE PAGINA