• en
  • De treksterkte van een staalsoort is de spanning, uitgedrukt  in N/mm² (MPa), waarbij het materiaal bezwijkt/ breekt.

    Om vast te stellen hoe groot deze (staalsoort-kenmerkende) spanning is wordt een genormaliseerde trekproef uitgevoerd.

    Bij de uitvoering daarvan wordt een diagram opgetekend met de spanning op de verticale- en de rek op de horizontale as. 

    In de praktijk van het ontwerpen van constructies en onderdelen wordt i.h.a. niet met de treksterkte maar met de dicht bij de vloeigrens liggende rekgrens gewerkt. De treksterkte en de rekgrens worden uitgedrukt in N/mm² (MPa, Mega Pascal).


    TERUG NAAR VORIGE PAGINA