Deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie is verkregen uit betrouwbare bronnen. De informatie is niettemin indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor het eigen gebruik door de bezoeker van de website en mag niet worden overgedragen, gekopieerd gewijzigd of gedistribueerd. Avezaat Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en correctheid van deze website en de daarop staande informatie.